Berg Socken
Startsida
Leva och bo
Turism
Sockenrådet
Torget
Bergveckan
Företag
Föreningar
Leaderprojekt
Stäng fönstret
Beskrivning
Kontaktperson
Egen hemsida
Byt bild Klicka här för att byta bild
Lösenord (Krävs för att ändringar ska sparas)

Föreningar aktiva i Berg Socken

Bergs bygdegårdsförening

Kontaktperson: Cornelia Richter, uthyrning Bosse 0472 74085,0768308248

Bergs bygdegårdsförening ansvarar för skötsel och uthyrning av bygdegården i Berg och är dess fastighetsägare.Här finns stora och små lokaler att hyra. Då det finns ett dagis i huset har vi en stimulerande utemiljö.

[ Ändra ]

Bergs hembygdsförening

Kontaktperson: Bengt Göransson, ordf. tel 070 5477954
Egen hemsida: http://www.hembygd.se/bergs

Hembygdsföreningen har en omfattande verksamhet i Berg med över 215 medlemmar. Verksamhetens centrum är hembygdsgården strax öster om Bergs kyrka. Där finns en mangårdsbyggnad, ladugård och loftbod. Varje by har ett roteombud och hembygdsföreningen ansvarar för utgivandet av Bergkrönikan, en populär hembygdsbok som kommer ut varje år.

[ Ändra ]

Bergs Rödakorskrets

Kontaktperson: Kristina Krantz tel. 0470-75000

Röda korset ingår i ett världsomspännande nätverk och arbetar för ett medmänskligt samhälle präglat av solidaritet och tolerans. Här i Berg har vi följande verksamhet: - Adventsfest i bygdegården - Musik-cáfé på våren - Julblommor och besök hos äldre bergbor. - Insamlingar till bl.a. sjukhusvärdinnor i Växjö, Röda Korsets katastrofreserv, Röda Korsets internationella och nationella arbete, lokala projekt m.m.

[ Ändra ]

Bergs scoutkår

Kontaktperson: Susanne Schlecker, 073-0364834

Berg scoutkår har verksamhet i tre avdelningar: spårarscouter för er i åk 2-3, upptäckarscouter för er i åk 4-5 och äventyrarscouter för er i åk 6-8. Vi träffas för det mesta vid vår scoutstuga i Björka, men vi åker också på hajker och läger.

[ Ändra ]

Bergsjöns m fl sjöars fiskevårdsområdesförening

Kontaktperson: Peter Gustavsson, ordförande, 047094194

Fiskevårdsområdesföreningen ansvarar för tillsyn och vård av fiskevatten i bl a Bråtasjön, Hultasjön, Lädjasjön och Bergsjön. Av länsstyrelsen förordnade tillsyningsmän är Bertil Johansson, Torshult, Filip Karlsson, Lädja, Jan-Erik Berglund, Hult, Björn Persson, Hjulatorp, Jonas Andersson, Åby, B-G Andersson, Hjulatorp, Mikael Andersson, Lädja och Pontus Glans, Torshult. Fiskekort och båtuthyrning – se ”Leva och bo”För information rörande fiskekort hänvisas till Peter Gustavsson, Holkastorp, telefon 070-3034602.För karta över fiskevårdsområdet samt övrig relevant information hänvisas till hemsidan fiske.se som är under uppbyggnad 2019.Information för fiskerättsinnehavare gällande kräftfisket 2019: Lädjasjön, Bråtasjön och Nasabäcken: 2 aug 17.00 – 4 aug 12.00, samt 16 aug 17 00 – 18 aug 12.00, samt 30 aug 17.00 – 1 sept 12.00Minimigräns 10 cm för upptagen kräfta. Max 10 burar.Övriga vatten: 2 aug 17.00 – 30 sept 12.00 ingen burbegränsning.

[ Ändra ]

Bredband i Berg

Kontaktperson: Jonas Gate
Egen hemsida: http://www.bredbandiberg.se

Vi bygger bredbandsnät med fiber. Nätet omfattar byarna Lädja, Lövhult, Slätthult, Bråt och Rösås.

[ Ändra ]

Bredband i Berg Södra

Kontaktperson: Birgitta Hansson
Egen hemsida: http://www.bergfiber.se

Bredband i Berg södra är en ekonomisk förening som har som uppgift att bygga ut fibernät till hushållen i södra delen av Bergs socken.

[ Ändra ]

Föräldrakooperativet Bergslund ek. f.

Kontaktperson: Maria Liljenrud, 0472-72050
Egen hemsida: http://www.bergslund.se

Föräldrakooperativet Bergslund startade 1990 för att bedriva förskole- och fritidsverksamhet för bygdens barn i åldrarna 1-10 år.Verksamheten bedrivs i anslutning till Bergs Bygdegård. Föreningen har en stabil ekonomi och en väl inarbetad organisation med en trogen personalstyrka. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

[ Ändra ]

Lammhults ridklubb

Kontaktperson: Åsa Svensson, ridlärare
Egen hemsida: http://www7.idrottonline.se/LammhultsRK-Ridsport/

Lammhults ridklubb har sitt säte i Slätthult i Bergs socken ca 6 km söder om Lammhult. Klubben har en omfattande ridskole- och tävlingsverksamhet. LUS (ungdomssektionen) anordnar läger och klubbhoppningar. Föreningen har också en tävlingssektion. För mer information besök vår egen hemsida!

[ Ändra ]

Lädja badplatsförening

Kontaktperson: Cecilia Hedstig
Egen hemsida: http://www.ladjabadplats.se

I Lädja finns en byförening som har som syfte att underhålla badplatsen, vårda kulturminnen som Lädja gamla skola samt värna om medlemmarnas övriga trivsel, kultur och välbefinnande. Vi anordnar utöver ett gedigert program på Bergveckan ungefär en aktivitet i månaden. Alla som bor i Lädja eller har ett särskilt intresse för Lädja kan bli medlemmar. Idag har föreningen 60 medlemsfamiljer. Se mer information på vår hemsida.

[ Ändra ]

Sockenrådet

Kontaktperson: Lars-Erik Persson
Egen hemsida: http://bergsocken.se/bergsocken.php

Bergs sockenråd ska vara ett forum där alla med intresse för Bergs socken ska kunna framföra sina önskemål, idéer och problem. Så är syftet med sockenrådet formulerat i stadgarna. Bergs sockenråd ger ut Bergbladet och är också samordnare för arrangörerna av Bergveckan. Varje år kallas till sockenstämma, där alla Bergbor över 15 år har rösträtt. Mer information under fliken "Sockenrådet" på denna hemsida.

[ Ändra ]

Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka

Kontaktperson: Birgitta Hansson
Egen hemsida: http://www.lillabjorka.se

Stiftelsen Lilla Björka har som uppgift att förvalta och utveckla Elin Wägners hem Lilla Björka i Berg. Under juli månad är Lilla Björka öppet 12-18 alla dagar utom måndagar. (Under Bergveckan förlängt öppethållande) Olika utställningar arrangeras och guider finns på plats. Övriga tider kan gruppvisningar beställas. Tel 0472-72004 eller 0734 206366

[ Ändra ]

Stiftelsen Gustafs Bjursjö

Kontaktperson: Karl Johan krantz, 070/245 39 72

Förvaltar fastigheten Bjursjö 1.1 med skog och kulturlandskap i syfte att vidmakthålla det 1950-talslandskap som Gustaf Andersson övertagit och fortsatte förvalta. Fastigheten är överlåten till stiftelsen av Kammarkollegiet 1997 för att till allmänhetens fromma upprätthålla de natur och kulturvärden som fastgheten besitter. Fastighetens bostadshus har idag hyresgäster med stor respekt för djur och natur. Deras ekologiska livsstil är helt i linje med Gustaf Anderssons filosofi. Bilden visar den basta som uppförts genom Bengt Jonassons och Sune Anderssons försorg. Den ligger på samma plats som fastighetens ursprungliga basta. I en basta torkades det rötade linet för att sedan kunna bråkas och skäktas inför slutfasen, spinning till tråd.

[ Ändra ]

Torsten och Maria Magnussons stiftelse

Kontaktperson: Anna Håkansson, ordf.
Egen hemsida: http://www.tommstiftelse.se

Torsten och Maria Magnussons stiftelse har som ändamål dels att ekonomiskt stödja eftergymnasial utbildning för ungdomar och dels att ge diakonalt ekonomiskt bidrag i Lammhult, Berg, Asa och Aneboda.

[ Ändra ]Sidan skapad av MG Webbproduktion

Läs mer om Elin Wägners hem Lilla Björka Läs senaste numret av Bergbladet Se programmet för årets Bergveckan Besök torget med forum och anslagstavla Lokaler för uthyrning