Berg Socken
Startsida
Leva och bo
Turism
Sockenrådet
Torget
Bergveckan
Företag
Föreningar
Leaderprojekt
L¨rande Bygds logotype

Vad är Lärande Bygd?


Lärande Bygd är ett 2 årigt hållbarhetssprojektet som arbetar med lärande som en grundsten för hållbar lokal utveckling. Vi tror att med lärande som fokus kan Berg fortsätta vara en levande bygd. Därför vill vi ta vara på, medvetandegöra om och odla: kunskapsmässiga- , natur -, sociala- , kulturella - och mänskliga resurser. Därför handlar projektet om att uppmuntra engagemang för den lokala miljön och byn, skapa mötesplatser, kunskapsutbyten och även ta fasta på möjligheter och vård av natur - och kulturvärden i socknen.

Vad gör vi i Lärande Bygd?


“ Lärande är inget som bara sker i skolan eller genom rödpennan. Det är en naturlig drivkraft och strävan efter att skapa förutsättningar att leva det liv vi drömmer om, ett Hawaii. Därför är Berg det nya Hawaii. ”

För Lärande bygd är Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka projektägare. Projekte startade den 15 november 2010 och kommer att pågå till 2013. Lärande Bygd arbetar främst med fyra olika delar:

Läs mer om Lärande Bygd på: www.larandebygd.wordpress.com eller Berg is the new Hawaii.
Sidan skapad av MG Webbproduktion

Läs mer om Elin Wägners hem Lilla Björka Läs senaste numret av Bergbladet Se programmet för årets Bergveckan Besök torget med forum och anslagstavla Lokaler för uthyrning